IOD Zamość - Wojciech Dziki

Dzień dobry!

Nazywam się Wojciech Dziki. Jestem prawnikiem i specjalistą ds. marketingu medycznego.

Planuję i realizuję kampanie wizerunkowe gabinetów lekarskich. Tworzę procedury i opracowuję dokumenty niezbędne w każdej przychodni. Na blogu zamieszczam własne spostrzeżenia dotyczące prawa i marketingu medycznego. 

RODO - Ochrona danych osobowych po zmianach 2019

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zwane RODO. Rozporządzenie wraz nową ustawą o ochronie danych osobowych wprowadziły daleko idące zmiany w stosunku do obowiązujących wcześniej przepisów. Dodatkowo w kwietniu i maju 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy mające na celu dostosowanie RODO do poszczególnych sektorów gospodarki w tym ochrony zdrowia. 


Organy kontrolne zostały wyposażone w skuteczne narzędzia egzekwowania nowego prawa. Niedawno Urząd ds. ochrony danych osobowych nałożył pierwszą w swojej historii karę za nieprawidłowe wykonywanie postanowień RODO. Kara ta wyniosła 1 mln PLN. Wszyscy którzy myśleli, że RODO będzie tylko kolejnym biurokratycznym obowiązkiem muszą zmienić postrzeganie tych przepisów. RODO w działalności leczniczej to nie dokumenty leżące zamknięte w szafce. 


Musisz pamiętać, że ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych to specyficzna dziedzina. Obejmuje swoim obszarem nie tylko rozporządzenie o ochronie danych osobowych, ale też ustawę o działalności leczniczej, ustawę o prawach pacjenta oraz inne przepisy prawa medycznego. RODO w podmiocie leczniczym spotykasz na co dzień!


Ochrona danych osobowych którą spotykasz na co dzień w Twojej pracy to:


 • obowiązek przeprowadzania corocznych audytów i szkoleń dla pracowników w zakresie danych osobowych 
 • monitoring wizyjny w Twojej przychodni - większość skarg pacjentów dotyczy właśnie tej kwestii
 • realizacja wniosków pacjentów o dostęp do dokumentacji medycznej
 • adekwatność i proporcjonalność pobieranych przez Ciebie danych osobowych pacjentów
 • obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej na odległość oraz poprawność udostępnienia tych danych
 • umiejętność weryfikowania tożsamości pacjentów i osób im bliskich
 • poprawność odmowy wykonania wniosków pacjentów
 • odpowiednie spełnienie obowiązku informacyjnego - jeśli uważasz, że w Twojej przychodni jest spełniony obowiązek informacyjny zrób prosty test. Przeczytaj go - jeśli w pełni rozumiesz informacje w nim zawarte to dobrze. W innym przypadku musisz dopracować obowiązek informacyjny. 

MOJA OFERTA

Audyt RODO - dokumentacji ochrony danych osobowych


W ramach audytu dokumentacji RODO wykonuję przegląd aktualnej dokumentacji ochrony danych osobowych. Audyt dokonywany jest w oparciu o rozporządzenie RODO oraz ustawę o ochronie danych osobowych. Dodatkowo audyt obejmuje, sprawdzenie dokumentacji  w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej, ustawie o prawach pacjenta i kodeksem pracy. Sprawdzona zostanie też wiedza personelu podmiotu leczniczego w kwestii prawidłowego stosowania procedur weryfikowania tożsamości pacjentów, udostępniania dokumentacji na odległość i inne. 


prawo i procedury medyczne

Pełne wdrożenie RODO w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. 

 

Pełne wdrożenie RODO oznacza opracowanie całości dokumentacji ochrony danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki usług medycznych. Opracowana zostanie polityka ochrony danych osobowych i inne dokumenty wymagane przez prawo w związku z prowadzeniem dzialalności leczniczej. Lekarzu pamietaj, że ilość pacjentów i forma wykonywania działalności leczniczej ma znaczenie. Inne obowiązki mają przychodnie POZ inne podmioty wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne a jeszcze inne podmioty wykonujące świadczenia szpitalne. 

 

pozyskiwanie środków unijnych na kursy i szkolenia

Szkolenie RODO w przychodni lekarskiej

 

W ramach szkolenia ty i Twoi pracownicy dowiecie się jak komunikować się z pacjentami. Co robić w sytuacji kiedy pacjent odmawia podania PESELU lub miejsca zamieszkania. Jak prawidłowo zaszyfrować dokumentację medyczną i udostępnić ją na odległość. Jak weryfikować tożsamość pacjentów. Czy i w jaki sposób prawidłowo odmówić pacjentowi lub osobie bliskiej pacjenta dostępu do dokumentacji medycznej. Jak prawidłowo pobierać opłaty od pacjentów za realizację ich wniosków. Uzyskacie też odpowiedź na pytania dotyczące codziennego fukcjonowania przychodni w związku z ochroną danych osobowych. 

 

Usługi IOD - Inspektor danych osobowych Zamość


Proponuję profesjonalne usługi Inspektora Danych Osobowych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w których prawo nakazuje jego powołanie. W ramach obsługi IOD udzielam odpowiedzi na pytania pracowników oraz pacjentów. Weryfikuję poprawność nowych procesów przetwarzania danych np. zmian w formularzach zawierających dane osobowe lub w przypadku zmiany oprogramowania. Prowadzę szkolenia dla nowych pracowników przed dopuszczeniem ich do przetwarzania danych pacjentów. Wykonuję coroczny audyt. 

Cennik RODO

 • Audyt dokumentacji ochrony danych osobowych 500 PLN/netto
 • Szkolenie RODO dla pracowników podmiotu wykonującego działalność leczniczą - 500 PLN/netto
 • Audyt + szkolenie pracowników 800 PLN/netto
 • Wdrożenie dokumentacji RODO w indywidualnej praktyce lekarskiej 1000 PLN/netto
 • Wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym lub grupowej praktyce lekarskiej 1500 PLN/netto
 • Usługi IOD w podmiocie leczniczym od 200 PLN/netto miesięcznie

Zapraszam do mojego biura

Galeria przy Wieży

ulica Partyzantów 74/6

22-400 Zamość