Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim - wdrożenie RODO 

Wdrożenie RODO

Wdrożenie RODO w gabinecie/przychodni lekarskiej koszt od 1000 PLN/netto

opracowanie lub aktualizacja Polityki Ochrony Danych Osobowych

inwentaryzacja zbiorów danych osobowych występujących w gabinecie

opracowanie kompletu klauzul informacyjnych (dla pacjentów, pracowników, kandydatów na pracowników, itp.)

przygotowanie upoważnień do dostępu do danych osobowych lub umów powieżenia danych osobowych

dokonanie analizy ryzyka  

przygotowanie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych

opracowanie rejestru czynności 

opcjonalnie powołanie INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH 

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 880826349